Cookie beleid sv Blerick

De website van sv Blerick is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacy beleid

Privacy beleid

Op deze pagina vind je de privacybeleid van SV Blerick. Indien je vragen hebt, neem dan contact met het bestuur. 

1.1 Jouw privacy 
Sv Blerick erkent jouw recht op privacy en de daarbij horende bescherming van persoonsgegevens. Daarom willen wij je in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop SV Blerick om gaat met persoonsgegevens  van leden, steunend leden, vrijwilligers, sponsoren, leveranciers, en andere personen waarmee SV Blerick een relatie heeft. In dit document worden deze personen aangeduid met relatie.
Uiteraard worden persoonsgegevens van relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt SV Blerick zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is voetbalvereniging SV Blerick , postbus 2505,  5902 JA Blerick.
In dit document waar gesproken wordt over relatie zoals hierboven genoemd, wordt iedere rechtspersoon van 18 jaar en ouder bedoeld. Indien het om minderjarigen gaat, wordt daarmee de ouder/voogd bedoeld.

1.2 Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens 
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor SV Blerick je persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van de activiteiten die SV Blerick uitvoert, verzamelt en verwerkt SV Blerick  persoonsgegevens van de relatie:

Wanneer de relatie (steunend) lid van SV Blerick is/wordt: 

 • Voor het verwerken van de contributie.
 • Voor het informeren over teamindelingen, competitie-indelingen en wijzigingen.
 • Voor het versturen van informatie, aankondigen van evenementen.
 • Voor het doen van schriftelijke mededelingen

Wanneer de relatie vrijwilliger van SV Blerick is/wordt: 

 • Voor het eventueel uitbetalen van vrijwilligersvergoeding of onkosten.
 • Voor het informeren over programma’s.
  • Voor het doen van schriftelijke mededelingen
 • Voor het versturen van informatie, het aankondigen van evenementen.

 

Wanneer de relatie werknemer van SV Blerick is/wordt: 

 • Voor het eventueel uitbetalen van loon of onkosten.
 • Voor het versturen van informatie, het aankondigen van evenementen.
        • Voor het doen van schriftelijke mededelingen

 

Wanneer de relatie sponsor van SV Blerick is/wordt: 

 • Voor het verwerken van sponsorbedragen.
 • Voor het verlengen of uitbreiden van sponsorovereenkomsten.
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen.
 • Voor het vervaardigen van sponsormateriaal. Dit is de enige uitzondering waar de gegevens van de relatie met onze sponsormateriaalleverancier uitgewisseld wordt, na het tekenen van de sponsorovereenkomst.
 • LET OP: sponsors als zijnde bedrijven vallen niet onder de AVG, tenzij de gegevens te herleiden zijn naar persoonsgegevens die niet openbaar zijn. Voor transparantie en voor minimalisatie van gegevensverwerking is dit wel meegenomen in het privacybeleid.

Wanneer de relatie leverancier van SV Blerick is/wordt: 

 • Voor het eventueel uitbetalen van afgenomen diensten door SV Blerick.
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen.
 • LET OP: leveranciers als zijnde bedrijven vallen niet onder de AVG, tenzij de gegevens te herleiden zijn naar persoonsgegevens die niet openbaar zijn. Voor transparantie en voor minimalisatie van gegevensverwerking is dit wel meegenomen in het privacybeleid.

Wanneer de relatie contact opneemt met SV Blerick via e-mail, Facebook, Twitter of andere social media. 

 • Voor het onderhouden van het contact.

De gegevens, of daar een deel van, worden alleen gebruikt door de vrijwilligers en werknemers die dat nodig hebben voor de uitvoering van zijn of haar functie en derhalve niet voor andere niet functiegerichte zaken                                                         Bijvoorbeeld: de penningmeester mag gebruikmaken van het rekeningnummer om contributie te heffen.                                                                                                                                          Een trainer van een team mag hier geen gebruik van maken, en heeft dan ook geen toegang tot dit gegeven.
Verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze nodig zijn. De gegevens van de relatie blijven maximaal 2 jaar bewaard na het beëindigen van de relatie. Tenzij het om financiële gegevens gaat, dan is SV Blerick wettelijk verplicht deze 7 jaar te bewaren.        Lidmaatschap gegevens blijven te allen tijde bewaard om inzicht te houden wanneer iemand lid is geweest van onze vereniging

1.3. Persoonsgegevens die wij vastleggen

  Speler lid steunend lid vrijwilliger sponsor leverancier werknemer
lidmaatschapsnummer            
voornaam            
achternaam            
Straat huisnummer            
postcode            
woonplaats              
Land              
geslacht              
geboortedatum              
Email adres ouder /voogd              
Telefoonnummer vast              
rekeningnummer              
BSN nummer              
Kvk numer              
bedrijfsnaam              
legitimatienummer              
contactpersoon              

 

1.4. Administraties 
SV Blerick voert een aantal administraties om de voetbalclub draaiende te houden. Hierbij minimaliseren we de persoonsgegevens in het systeem, maar voldoende om een goede administratie te kunnen voeren.
SV Blerick-site : webapplicatie voor het informeren over  SV Blerick.
Sponsoradministratie : lokale administratie om sponsoren van SV Blerick vast te leggen.
Sportlink : systeem van de KNVB.
Contributieadministratie : zie Sportlink.
Salarisadministratie : aanlevering van SV Blerick aan salarisadministrateur.

1.5. E-mail 
SV Blerick verstuurt informatie via e-mail om haar relaties te informeren over de ontwikkelingen binnen de voetbalclub en om evenementen aan te kondigen. Je kunt altijd de toestemming voor het versturen van e-mail intrekken door een e-mail te sturen naar het bestuur van SV Blerick

1.6. Foto’s en video’s 
Gedurende wedstrijden, toernooien, en andere evenementen kunnen foto’s en/of video’s worden gemaakt.  Deze foto’s en/of video’s kunnen op de website van SV Blerick of social media terechtkomen. Bij het plaatsen op een van deze media wordt altijd beoordeeld of ze niet aanstootgevend zijn.  Indien er toch een foto op de website staat die je privacy aantast, stuur dan een e-mail naar het bestuur van SV Blerick onder vermelding van de referentie naar de foto/video dan bekijken wij of de foto van de website kan worden verwijderd.
SV Blerick heeft geen invloed op foto’s en video’s die gemaakt zijn door derden en die geplaatst zijn op social media die niet door SV Blerick wordt onderhouden. Indien je van mening bent dat SV Blerick hier een rol in speelt of kan spelen om de betreffende foto’s/video’s te verwijderen, neem dan contact op met het bestuur van SV Blerick met een duidelijke verwijzing waar het materiaal zich bevindt. SV Blerick zal hier dan advies geven of helpen om het materiaal te verwijderen. Ben je er wel van bewust dat eenmaal geplaatste gegevens op social media zich moeilijk laten verwijderen. Hierin heeft SV Blerick geen verantwoordelijkheid, tenzij door SV Blerick zelf geplaatst.

1.7. Recht van verzet 
Indien je in het geheel geen prijs stelt op informatie via e-mail, stuur dan een e-mail naar naar het bestuur van SV Blerick met de beschrijving welke informatie je niet meer wil ontvangen.  Besef wel dat je dan wel van sommige informatie verstoken kan blijven. Indien je informatie wenst over welke gegevens wij vastgelegd hebben, of wil je gegevens wijzigen, neem dan contact op met het bestuur

 1. Gebruik van persoonsgegevens door derden 
  SV Blerick verstrekt in de regel geen persoonsgegevens aan derden voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.  Indien dit wel gebeurd zal tevoren toestemming aan de leden worden gevraagd, waarbij de leden kunnen aangeven of zij hier bezwaar tegen hebben. De persoonsgegevens van leden die hebben aangeven hiertegen bezwaar te hebben zullen dan niet worden doorgeven.

1.9. Social media 
SV Blerick gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met leden, vrijwilligers, gebruikers van apps en bezoekers van de website. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. SV Blerick volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. Hierbij spant SV Blerick zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of er proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. SV Blerick behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, SV Blerick (persoons)gegevens vast zal leggen. Deze worden uiteraard in overeenstemming met dit privacybeleid verwerkt.      SV Blerick is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan haar social media kanalen of de content op haar social media kanalen.
Indien de relatie vragen of opmerkingen heeft, kan de relatie contact opnemen met het bestuur van SV Blerick

De social media kanalen van SV Blerick zijn:

instagram: SV.Blerick
facebook: SV Blerick
twitter: @ SV Blerick

1.10. Communicatiemiddelen gebruikt door vrijwilligers/werknemers 
Voor het uitoefenen van bepaalde functies binnen SV Blerick, kan de desbetreffende vrijwilliger/werknemer gebruikmaken van communicatiemiddelen waarop SV Blerick geen invloed heeft. Onder communicatiemiddelen worden verstaan: e-mails, WhatsApp/Messenger, direct messages zoals via Facebook en Twitter, telefoongesprekken, brieven etcetera. De vrijwilligers en werknemers dienen zich te houden aan dit privacybeleid. Voorbeelden van communicatie via WhatsApp: een leider die alle ouders en kinderen in een groepsapp toevoegt, of de scheidsrechtercoördinator die alle scheidsrechters in een groepsapp toevoegt.

1.11. Websites van SV Blerick en andere websites 
Op de website van SV Blerick tref je een aantal links aan naar andere websites. SV Blerick draagt echter geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens, tenzij het een leverancier van SV Blerick is. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die je bezoekt. De volgende website valt onder verantwoording van SV Blerick:  www.svblerick.nl

TENSLOTTE

2.1. Vragen 
Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je deze richten aan:  SV Blerick, onderwerp Privacy, via e-mail: [email protected]

2.2. Meldpunt kwetsbaarheden 
Ben je deskundig en ontdek je een kwetsbaarheid in onze systemen?
Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden via [email protected]

Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

2.3. Wijzigingen privacybeleid 
SV Blerick behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien SV Blerick een belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop SV Blerick de persoonsgegevens van relaties verwerkt, dan maken wij dit kenbaar via berichtgeving op onze website, via e-mail of op social media.

2.4. Verantwoording 
Voor het toepassen en uitvoeren van dit privacybeleid is het bestuur van SV Blerick verantwoordelijk.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!