Cookie beleid sv Blerick

De website van sv Blerick is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

ABC Gids

ABC Gids

Zoek je contactgevens, HIER vind je een lijst met alle contactpersonen vermeld in deze ABC gids.  

ABC Gids downloaden

Zoek op letter:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Zoek op term:
Aanmeldprocedure - Aansprakelijkheid - Activiteiten - Adres sportpark - Adres post/contact - Afgelastingen - Afhalen kinderen - Afmeldingen - Alcohol - AVG - Bankrekeningnummer - Beheerder kleedlokalen/materialen - Betrokkenheid ouders - Communicatie - Contributie - Coördinatoren - Douchen - Drugsgebruik - E-mailadres - Functie - Goede voorbeeld - Gastdame - Handen schudden - Informatiebronnen - Jeugdcommissie - Jeugdkamp - Jeugdsportfonds - Kleding - Kleedlokaal - Kantine - Keeperstraining - Leiders - Materialen - Mobiele telefoon - Mini’s - Omgangsvormen - Plezier - Positief - Respect - Roken - Sancties - Scheenbeschermers - Sieraden - Snoep - Spelerspas - Spelregelbewijs - Stoppen als lid - Telefoonnummers - Tijden trainingen en wedstrijden - Trainingen - Team - Toernooien - Uithelpen - Uitwedstrijden - Verenigingsnummer KNVB - Vertrouwenscontactpersoon - Verklaring omtrent Gedrag (VOG) - Vragen - Vrijwilligers - Website - Wedstrijden - Wedstrijdsecretariaat - Waardevolle club - Wedstrijdtenue - Winterstop - Zomerstop


ABC JEUGD SV Blerick 2022-2023

Beste voetballers, voetbalsters, ouders, verzorgers, trainers, leiders en vrijwilligers,

SV Blerick is een vereniging waar ieder kind zich op zijn / haar gemak en veilig voelt en waar je op ieders niveau met plezier kunt voetballen. Dit kunnen we echter niet alleen en hebben we iedereen bij nodig.

SV Blerick is een voetbalvereniging waar sportiviteit, fair-play, gezelligheid, betrokkenheid en normen en waarden hoog in het vaandel staan. Een club waar ouders samen met hun kind lid zijn en zich verantwoordelijk voelen voor wat er binnen de club gebeurt.

Want WIJ zijn SV Blerick en om dat uit te dragen doen we een beroep op iedereen, waarbij de kaders en afspraken voor duidelijkheid moeten zorgen.

Via dit ABC willen we jullie informeren over voetbal gerelateerde onderwerpen en de algemene huis en gedragsregels, zoals die bij SV Blerick gelden.

Namens het jeugdbestuur van SV Blerick wensen we jullie en jullie kind veel voetbalplezier bij SV Blerick toe!

#Alles voor de kids!!

Arno Reiniers

Jeugdvoorzitter

Untitled.jpg
Beleid inzake strafmaatregelen

Om spelers, ouders en begeleiding meer duidelijkheid te geven over de strafmaatregelen bij onbehoorlijk gedrag/misdragingen heeft SVB het volgende beleid opgesteld:

Bij SV Blerick wordt gewerkt met een intern meldingsformulier. Het meldingsformulier dient als een soort dossieropbouw, waarbij de coördinatoren spelers en ouders kunnen confronteren met het gedrag van betreffende speler. Hierdoor kan het

jeugdbestuur sneller ingrijpen en verdere misdragingen en frustraties voor zijn. Om dit goed te kunnen meten en evalueren dienen de trainers, leiders of andere functionarissen dit formulier bij iedere misdraging in te vullen en aan te reiken bij de wedstrijdsecretaris van de jeugd.

Trapsgewijze schorsingsprocedure

Als we een melding van een speler binnen hebben gekregen, nadat de leiding al met speler en ouder(s) gesproken hebben gaan 2 bestuursleden met hem en zijn ouders in gesprek. De ouders ontvangen hiervoor een brief met uitnodiging voor het gesprek. De speler is tot het moment van het gesprek geschorst van trainingen, wedstrijden en overige activiteiten. Het jeugdbestuur zal zorg dragen voor een snel gesprek (binnen 1 week) en verdere afhandeling.

De stapsgewijze procedure die we hierin volgen is:

A)  Speler gedraagt zich volgens leiding niet:

Stap 1a. Invullen meldingsformulier door leiding elftal;

Stap 1b. Gesprek leiding elftal met speler;

Stap 2. Gesprek leiding elftal met speler en ouder(s);

Stap 3. Als stap 1 en 2 geen resultaat hebben gehad, zal een gesprek met een coördinator en een 2e jeugdbestuurslid volgen en volgt een schorsing en taakstraf. Hiervan volgt een schriftelijke bevestiging.

∙  De speler zal dan 1 wedstrijd geschorst worden en een taakstraf krijgen.

Als we van eenzelfde speler een nieuwe melding binnen krijgen, gaan we wederom met hem en zijn ouders in gesprek. De procedure zal hetzelfde zijn als hierboven beschreven. De strafmaatregel zal daarentegen anders zijn:

B)  Speler gedraagt zich volgens leiding nog steeds niet:

Als de eerste stappen volgens de procedure bij situatie A genomen zijn, volgt een 2e gesprek met speler en ouder(s) door een coördinator en een 2e jeugdbestuurslid,

waarna onderstaande sanctie volgt. Ook hiervan volgt een schriftelijke bevestiging.

∙  De speler zal dan 3 wedstrijden geschorst worden en een taakstraf krijgen.

  1. Speler gedraagt zich volgens leiding dan nog steeds niet:

Nadat een speler 3 wedstrijden geschorst is geweest, zal de speler door de vereniging definitief geschorst worden en vriendelijk doch dringend verzocht worden om op zoek te gaan naar een andere vereniging. Er is dan geen weg meer terug !!

De "overtredingen" zullen per speler worden opgenomen in een database en de meldingen worden meegenomen naar het nieuwe seizoen. Pas na 1 seizoen komen deze "oude overtredingen" te vervallen, tenzij er sprake is van een terugkerende tendens. Indien dit laatste aan de orde is, zal een afvaardiging van het jeugdbestuur in gesprek gaan met de speler en ouders en vervolgens bezien wat er dient te gebeuren.

Bij zéér ernstige incidenten (bv. forse mishandeling van spelers, leiding of scheids-, grensrechter) zal het jeugdbestuur overgaan tot onmiddellijke schorsing.

Indien een speler een gele of rode kaart ontvangt en er een schorsing door de KNVB volgt, behoudt het jeugdbestuur zich het recht voor om de straf te verdubbelen.

Dit zal per situatie bekeken worden. Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. een gepleegde overtreding. De vereniging kan de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.

Een verenigingslid zal, indien men zich heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met de gedragsregels en/of met de nakoming van de aan leden opgelegde verplichtingen, zich dienen te verantwoorden voor het bestuur.

Jeugdsportfonds

Ook binnen de Gemeente Venlo kan een beroep worden gedaan op het Jeugdsportfonds.

Doel van dit fonds is om minder financieel draadkrachtige ouders toch een kans te bieden om hun kinderen te laten sporten. Het betreft de jeugd van 4 t/m 18 jaar. Voor leden van SVB bestaat de mogelijkheid om de contributie van SVB te laten betalen door het Jeugdsportfonds. Behalve de contributie vergoedt de gemeente ook een bedrag tot 75 euro voor de aanschaf van een voetbaloutfit. De aanvraag voor deze vergoedingen gaat via de intermediair van het Jeugdsportfonds van de school van de kinderen. Hier heeft SVB verder geen rol in.

Na een positief besluit krijgt SVB deze vergoeding van het Jeugdsportfonds overgemaakt.

De besteding van het bedrag voor de kleding tot 75 euro wordt in overleg tussen de ouders en de jeugdpenningmeester van SVB bepaald. De ouders kunnen via de

website van SVB de jeugdpenningmeester de kleding laten bestellen of ze kunnen dit zelf via de website doen. Het kan gebeuren dat het geld van het Jeugdsportfonds pas later in het seizoen wordt ontvangen. Dit betekent dat de ouders de 75 euro eerst zelf moeten voorschieten. SVB schiet geen geld voor!

Op alle scholen en via Bureau Jeugdzorg zijn een aantal intermediairs benoemd, die verantwoordelijk zijn voor het doen van aanvragen voor het Jeugdsportfonds.

Wanneer iemand denkt in aanmerking te komen voor de JSF regeling, dan kan er contact opgenomen worden met onze vertrouwenscontactpersoon, de heer Wim Nijssen via [email protected].

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!